Webdesign a tvorba webových stránek - Brno »

Do košíku »

Obchodní podmínky

Provozovatelem webu je:
Mgr. Martin Domes
Babice nad Svitavou 410
664 01 Babice nad Svitavou
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku
IČO: 71922105
Kontaktní telefon: 733 619567
Kontaktní e-mail: jsem@martindomes.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí českým Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Předmětem webových stránek na adrese www.martindomes.cz je prodej přístupu k online kurzům a prodej PDF knížek (elektronických knížek) – dále jako Digitální obsah.

2. Důležité pojmy

Prodávajícím je Mgr. Martin Domes, se sídlem podnikání Babice nad Svitavou 410, 664 01 Babice nad Svitavou, elektronický kontakt je jsem@martindomes.cz.

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím rozhraní webu www.martindomes.cz, nebo zasláním e-mailové objednávky, uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu.

3. Objednávka

Ceny produktů jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Digitální obsah lze objednat vložením do košíku a jeho odesláním na webu www.martindomes.cz, nebo zasláním objednávky na e-mailovou adresu jsem@martindomes.cz.

Po provedení Objednávky pošle Prodávající Kupujícímu pokyny k platbě ve formě zálohové faktury. Fakturu-daňový doklad získá Kupující po uhrazení zálohové faktury.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a je uzavřena zaplacením Objednávky.

Na přístup k objednanému Digitálnímu obsahu má Kupující nárok pouze po řádném uhrazení Objednávky.

V případě Objednávky pouze části online kurzu má Kupující nárok na přístup pouze k části kurzu dle Objednávky.

4. Předmět

Předmětem je právo Kupujícího na přístup k Digitálnímu obsahu:

» V případě PDF knížky dostane Kupující v zaslaném e-mailu odkaz ke stažení PDF knihy do svého počítače. Tento odkaz je platný 30 dní a použít ho lze pouze jednou. Součástí e-mailu je také heslo k otevření PDF knížky. PDF knížka se dodává jednorázově a v aktuální verzi. Kupující nemá právo na bezplatné budoucí aktualizace PDF knihy.

» V případě online kurzu dostane Kupující v zaslaném e-mailu přístupové údaje pro přihlášení do online kurzu, a to v rozsahu objednávky. Videa a další materiály v rámci online kurzu jsou dostupná pouze na webových stránkách v rámci uživatelského účtu a nelze je stahovat do počítače. Kurz se dodává jednorázově a v aktuální verzi. Kupující nemá právo na bezplatné budoucí aktualizace online kurzu.

5. Práva a povinnosti

Kupující má právo využívat digitální obsah bez časového omezení a pouze pro svou osobu.

Kupující má povinnost zajistit technickou způsobilost svého zařízení k využití zakoupeného digitálního obsahu (například instalací vhodného prohlížeče PDF, nebo webového prohlížeče schopného přehrát video). Schopnost otevření či přehrání digitálního obsahu může Kupující otestovat na webové stránce jednotlivých produktů (například otevřením ukázkové kapitoly PDF knihy, či přehráním ukázkového videa online kurzu).

Kupující má povinnost zajistit, že zakoupený Digitální obsah, případně uživatelské jméno a heslo, nebudou odcizeny, používány, či zneužity jinou osobou.

Prodávající má povinnost po uhrazení objednávky zaslat na e-mailovou adresu použitou v objednávce:

» V případě PDF knížky odkaz k jejímu stažení.

» V případě online kurzu přístupové údaje pro vstup do webového rozhraní kurzu.

Prodávající má právo okamžitě ukončit Kupujícímu přístup k online kurzu bez náhrady v případě porušení Ochrany autorských práv.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za výsledky činností, které Kupující aplikuje na základě informací poskytnutých v Digitálním obsahu.

Kupující nemá právo na bezplatnou podporu.

Reklamaci může Kupující uplatnit ve lhůtě a za podmínek stanovených platnou legislativou na kontaktním e-mailu, telefonu, nebo adrese, které jsou uvedené v těchto obchodních podmínkách.

6. Ochrana autorských práv

Digitální obsah je autorským dílem Prodávajícího a ten Kupujícímu neposkytuje právo šířit dílo dále. Elektronicky, audiovizuálně, zvukově ani přepisem.

Kupující se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiná úložiště dat. Stejně tak se zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

7. Odstoupení od smlouvy 

Není-li kupující s Digitálním obsahem spokojen, může na to Prodávajícího upozornit a požadovat vrácení své platby, a to nejlépe na kontaktní e-mailové adrese, případně na kontaktní telefonu či adrese, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

Odstoupit od Kupní smlouvy lze do 14 dnů od uhrazení Objednávky.

K odstoupení od Kupní smlouvy je třeba zaslat žádost z e-mailové adresy použité v Objednávce Digitálního obsahu a číslo objednávky, a dále:

» V případě odstoupení od Kupní smlouvy na PDF knížku je třeba do e-mailové žádosti připojit výslovný souhlas s nevratným zničením všech kopií PDF knížky.

» V případě odstoupení od Kupní smlouvy na online kurz Prodávající zruší uživatelský účet Kupujícího.

Platbu za Digitální obsah vrátí Prodávající na účet Kupujícího, z něhož byla zaplacena Objednávka, a to nejpozději do 7 dnů po odstoupení od Kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 31.10.2022.

Sdílejte stránku na sociálních sítích

© Martin Domes | ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby

Chcete úspěšný web?

Chci web získávající zákazníky
Chci ziskový e-shop